Обслужване

  • Оригинални резервни части
  • Обучен персонал

Превантивна поддръжка е необходима, за да се гарантира техническата изправност на превозно средство по време на целия му жизнен цикъл. Ние можем да предложим схема на поддръжка, базирана на Вашата експлоатация и годишен пробег. За Вас като предприемач е важно превозно средство да бъде в движение, колкото е възможно по-дълго. Всяка минутапрестой за ремонт или услуга Ви носи загуба. Ние разбираме много добре, че Вашите превозни средства трябва да бъдат на разположение оптимално и че разходите за тях трябва да са възможно най-ниски.

Планирането на Вашето обслужвания и ремонти ще помогне да не се губи ценно време в престой. Качеството на услугите ни зависи главно от нашия персонал, затова ние се грижим да разполагаме с висококвалифицирани механици, които се обучават непрекъснато. В рамките на общата ни философия, ние се грижим да Ви предложим договори за поддръжка,както и професионално разработена система за планиране на поддръжката.

Within the framework of our total care philosophy we can offer you maintenance contracts and support for the follow-up of your fleet by means of a professionally developed system for maintenance planning.