VDAB instructeurs in de leer bij TH Trucks

08/20/2017

De TH Trucks Academy is de opleidingstak van TH Trucks en is door de Federale overheid erkend als opleidingscentrum voor de wettelijk verplichte chauffeursopleiding. 
Onlangs had de Academy de eer om aan 60 VDAB-instructeurs een Ecodrive-opleiding te geven. 

Wat is Ecodrive precies?
Ecodrive is een doe-cursus die erop gericht is de impact op het milieu te minimaliseren door het brandstofverbruik van een truck te optimaliseren.

TH Trucks Academy Ecodrive 

Hoe gaan we te werk?
Eerst en vooral maken de deelnemers een soort testrit, zodat een aantal parameters van hun rijgedrag kunnen worden bepaald.  Na de bespreking van deze parameters en een stukje theorie,  krijgen de deelnemers de kans dezelfde rit nog eens te maken, dit keer onder individuele begeleiding.  De begeleider geeft tips en tricks om het brandstofverbruik zoveel mogelijk te doen dalen.  Tijdens deze tweede rit, besparen we gemiddeld vlot 10 tot 20% per persoon. 

Speciale uitrusting
Om deze opleiding professioneel te kunnen laten verlopen, heeft de TH Trucks Academy geïnvesteerd in een speciale trekker-oplegger combinatie.  Deze combinatie heeft een treingewicht van ongeveer 40 ton en de truck is uitgerust met 5 zitplaatsen. 
Tevredenheidsenquêtes hebben uitgewezen dat 99% van de deelnemers tevreden zijn over de Ecodrive-opleiding.  De cursus kan ook door niet-DAF rijders worden gevolgd.

Geïnteresseerd? Surf naar https://www.th-group.eu/nl/service/scholing/ecodrive